Suplement estructura per magatzem exterior amb xapa sandwitch

Suplement estructura per magatzem exterior amb xapa sandwitch