Disseny, fabricació i col·locació d’una marquesina a Masquefa

Disseny, fabricació i col·locació d’una marquesina a Masquefa