Escala metàl·lica acabada amb parquet – Matadepera

Escala metàl·lica acabada amb parquet – Matadepera