Escala metàl·lica acabada amb rajola – Abrera

Escala metàl·lica acabada amb rajola – Abrera